Viittomakieli puheen kehityksen tukena - miten dysfasiaa tutkitaan?

Anja Hiltunen - 7.12.2005 - 00:00:00

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Kuopiossa toteutetaan Esteetön kommunikointi viittoen -projektia, jossa kehitetään muun muassa viitotun puheen ja tukiviittomien opetusta.
Tavoitteena on lisätä viittomakommunikaation muotoja käyttävien ihmisten mahdollisuudet.

Tukiviittomia tarvitsevat esimerkiksi dysfaattiset lapset, heidän vanhempansa, päivähoidon henkilökunta ja muut lapselle läheiset ihmiset. Kerromme tässä neliosaisessa ohjelmasarjassa siitä, millainen häiriö dysfasia on ja miten sitä tutkitaan, miten dysfasiaperhettä tuetaan kunnissa sekä miten Humanistisen ammattikorkeakoulun projekti pyrkii kohentamaan viittomakommunikaatiota tarvitsevien ihmisten asemaa.

» Ohjelmasarjan etusivulle

 

Osa 2:
Miten dysfasiaa tutkitaan?

 

Kuva: Anja Hiltunen

Kun lapsella havaitaan puheen kehityksen ongelmia, on asia tietysti tutkittava. Lasten puhe- ja äänihäiriöitä tutkitaan mm. Kuopion yliopistollisen sairaalan foniatrian yksikössä.

Dysfasia on kehitysvammaisuuden ohella merkittävimpiä lasten puheen kehitystä viivästyttäviä syitä. Dysfasiaa esiintyy noin viidellä prosentilla ikäluokasta, pojilla enemmän kuin tytöillä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan foniatriseen yksikköön tulee vuosittain 150-200 lasta tutkimuksiin puheen- ja kielen kehityksen viiveiden vuoksi. Selkeitä dysfasiadiagnooseja tehdään ehkä juuri tuon viiden prosentin verran ikäluokastaan.

Millainen häiriö dysfasia on, foniatrian yksikön apulaislääkäri Mari Qvarnström?

kuuntele Kesto 3'12"

 

Kuva: Anja Hiltunen

Foniatrian yksikössä lasta tutkii moniammatillinen tiimi, josta mukana ovat Mari Qvarnströmin lisäksi psykologi Erja Välisalo-Leinonen, puheterapeutti Teija Tsupari ja dysfasialasten kuntoutusohjaaja Hannele Jalkanen. Erja Välisalo-Leinonen kertoo kuinka psykologisia tutkimuksia tehdään.

kuuntele Kesto 5'13"

 

Kun lapsen dysfasia on diagnosoitu, lapselle tehdään kuntoutusuunnitelma. Sen teossa Hannele Jalkasen apuna on koko tiimi.

kuuntele Kesto 9'57"

 

Dysfasiasta voi myös parantua, ja mm. tukiviittomien käytöstä luopua kokonaan. Kuntoutus siis kannattaa.

kuuntele Kesto 3'22"

 


» Ohjelmasarjan etusivulle

Haastateltavana:

 • Apulaislääkäri Mari Qvarnströn, foniatrian yksikkö,
  Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Psykologi Erja Välisalo-Leinonen, foniatrian yksikkö,
  Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Puheterapeutti Teija Tsupari, foniatrian yksikkö,
  Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Dysfasialasten kuntoutusohjaaja Hannele Jalkanen, foniatrian yksikkö,
  Kuopion yliopistollinen sairaala

Tämä sivu on arkistoitu.

Uusimman materiaalin löydät Kantin etusivulta.

Footer