Suomalaislasten kasvukäyrät uusittu

Anne Heikkinen - 31.3.2010 - 10:27:17

Suomalaislasten pituutta ja painoa mitataan vuosittain yli miljoona kertaa. Kasvun seuranta on tärkeää siksi, että pituuden ja painon kehitys on hyvä terveydentilan mittari.
Yksittäisen lapsen kasvua ja kehitystä seurataan kasvukäyrien avulla. Nyt lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon käytössä olevat pituus- ja painokäyrät on uusittu.
Ja tarvetta uusimiselle todella olikin, sillä tällä hetkellä käytössä olevat kasvukäyrät perustuvat vuosina 1959–1971 syntyneiden lasten kasvukäyriin.

Kuva: Anne Heikkinen– Kasvukäyrissä kuvataan iän mukaisen pituuden ja painon kehitystä. Se on siis normisto, joka määrittelee minkä pituisia ja painoisia lasten pitäisi olla tietyssä iässä, kertoo professori Leo Dunkel Itä-Suomen yliopistosta.

Johdonmukainen kasvu edellyttää terveyttä.
– Iso joukko erilaisia ravitsemuksellisia tai psykososiaalisia häiriöitä tai sairauksia näyttäytyy kasvun poikkeavuutena. Poikkeavuuden toteamisessa tarvitaan pituus- ja painokäyriä. Kasvun seurannalla ei pyritä luokittelemaan lapsia normaalimittaisiin tai alimittaisiin, vaan perimmäinen tarkoitus on löytää tiettyjä terveydentilaan liittyviä ongelmia, Dunkel korostaa.

Lasten kasvukäyrien uudistamisessa on ollut mukana kolme lääkäriä ja kaksi tilastotieteilijää. Hiljattain valmistuneet, uudistetut kasvukäyrät perustuvat vuosina 1983–2008 syntyneiden lasten kasvutietoihin. Tutkimuksessa on mukana noin 76 000 lasta ja nuorta ja tutkimusaineisto sisältää yli 500 000 mittausta.

Kaiken kaikkiaan suomalaislasten pituus on lisääntynyt ja kasvu kiihtynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Lasten kasvu on entistä nopeampaa jo vauvaiästä lähtien.
– Lasten kasvussa tapahtuu sekulaarista muutosta eli se muuttuu koko ajan. On todettu, että väestö kasvaa entistä pidemmäksi ja tämä näkyy myös lasten kasvussa – jopa vielä voimakkaampana kuin aikuisten kasvussa. Aikuisten pituus on kasvanut kymmenen vuoden ajanjaksoissa puolesta sentistä kolmeen senttiin, professori Leo Dunkel toteaa.

kuunteleKesto 14'46"

 

Tämä sivu on arkistoitu.

Uusimman materiaalin löydät Kantin etusivulta.

Footer